DANE TELEADRESOWE
Biblioteka przy ul. M. Konopnickiej tel. 24 721-03-57 e-mali: biblioteka@bibliotekaleczyca.pl

Filia nr 4 przy ul. Ozorkowskie Przedmieście tel. 24 721-20-57.

email: filianr4@bibliotekaleczyca.pl

AKTUALNOŚCI
KATALOGI ONLINE
OGŁOSZENIA
DO POBRANIA
WIADOMOŚCI
FORUM
GALERIA

Oddział dla dzieci przy ul. Zachodniej 19 tel.

24 388-11-88 email: bibliotekadzieci@bibliotekaleczyca.pl

Zalukaj Na Facebook
  • Nowości
  • Pogoda
Pogoda
Money.pl - Kliknij po więcej
20 czerwca 2018
Źródło: MeteoGroup
Warto zobaczyć

UM Łęczyca

 

 

 

 

Na forum - Aktualności
"W baśniowym Świecie Andersena" - Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY

W BAŚNIOWYM ŚWIECIE ANDERSENA

 

1. Organizatorem konkursu jest Filia Nr 4 Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęczycy

2. Cele konkursu:

  Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci.

  Prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci.

  Propagowanie czytelnictwa3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III łęczyckich szkół podstawowych

4. Wymogi dotyczące pracy:

-        format A – 4

-        technika dowolna

-        tematyka – zilustrowanie dowolnej baśni H. Ch. Andersena

4. Każdy uczestnik może dostarczy tylko jedną pracę w terminiedo 20 marca 2017 r.  doFiliiNr4MiejskiejiPowiatowejBibliotekiPublicznejwŁęczycy,ul.OzorkowskiePrzedmieście6c

5.  Prace konkursowe muszą być podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa, szkoła oraz tytuł baśni, która została zilustrowana. Do każdej pracy prosimy dołączyć pisemną zgodę opiekuna na udział niepełnoletniego dziecka w konkursie podpisaną czytelnym podpisem.

6.  Dostarczone prace będą ocenione przez Jury powołane przez Organizatora. Ocenie podlegać będą:  samodzielność wykonania, oryginalność, walory artystyczne (kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania) 

7. Organizator nie zwraca prac dostarczonych na konkurs

9. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez bibliotekę, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego

10. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (24) 721-20-57

11. Prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej w Filii Nr 4 MiPBP. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania prac złożonych w konkursie.

Zapraszamy do udziału

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna...admin, 13-02-2017, odsłon: 828
Dodaj komentarz
Twoje imię i nazwisko:

Wpisz komentarz:


Przepisz kod zabezpieczający:

Konto

Login:

Hasło:


Nowe konto
Polecamy

 logo prb

logofrsi

  Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki

Gazeta Wyborcza dostępna jest dla naszych

czytelników dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki